Studier & undersökningar

Svenska och internationella forskningsstudier visar oberoende av varandra att postbiotika, innehållande mikrobiella fermenteringsämnen, kan stärka tarmhälsan. ReFerm, är ett extra högkoncentrerat postbiotikum, som reducerar långgradig inflammation och immunaktivering och därmed symtom i tarmen, som vid IBS.

Svensk forskning: ReFerm stärker tarmbarriären vid IBS

Hälsa avgörs i hög grad av hur tarmfloran och tarmsbarriären fungerar. Är tarmfloran i dysbios, så kan mikroorganismer producera skadliga ämnen, som försvagar tarmen och öppnar upp för andra farliga ämnen i tarmen kan tränga in i kroppen. Detta aktiverar kroppens immunförsvar, som ser dessa ämnen som ett hot. Detta kan leda till symtom, såsom diarré, förstoppning, orolig mage och gaser men också andra relaterade symtom som huvudvärk, hud- och ledproblem och ångest.

En publicerad studie från Linköpings Universitet i december 2022 visar att behandling med ReFerm, ett högkoncentrerat postbiotikum, signifikant stärker tarmbarriären hos personer med IBS.

Läs senaste forskningsstudien  

Forskning: Postbiotika mer effektivt än pro- och prebiotika vid IBS

I denna föreläsning presenterar Dr Erica Sonnenburg vid Stanford University hur forskargruppen har funnit att postbiotika, mikrobiellt fermenterade näringsämnen ger mer effektiva och långsiktiga resultat än pre – och probiotika, som de jämfört med.

Studier av Nordic Rebalance

ReFerm stärker tarmslemhinnan hos personer med IBS.
Läs mer

Profermin (ReFerm) ger säker och effektiv remission (symtomlättnad) vid ulcerös kolit.
Läs mer

Profermin (ReFerm) är effektiv för patienter med aktiv ulcerös kolit
Läs mer

Externa publikationer

FODMAP ger små effekter för personer med IBS och gluten har ingen effekt alls.
Läs mer

Inflammationens roll vid IBS.
Läs mer

Postbiotika kan bidra till ökad mångfald i tarmen och minskad inflammation.
Läs mer

Bakom ReFerm finns forskning av Nordic Rebalance

Forskningen inom Life Science bolaget Nordic Rebalance fokuserar på att stärka tarmflora och tarmbarriär.

Behandling med postbiotika syftar till att stärka den egna tarmfloran och har därmed förutsättningar att bli mer varaktigt effektiv. Med en tarmflora, som arbetar i synergi med kroppen, minskar risken för att tarmbarriären ska försvagas och ska släppa igenom mikroorganismer.

En robust tarm är grunden för god hälsa.

Läs mer på nordicrebalance.com

Bakgrund till ReFerm

Hans Israelsen är civilingenjör i kemi och PhD i bakteriell molekylärgenetik och arbetar inom genteknologi och biokemi i mjölksyrabakterier. Han intresserade sig tidigt för samspelet mellan tarmens omfångsrika tarmflora och människokroppen. Hans utgångspunkt var att det var mer effektivt och långsiktigt att stärka den tarmflora vi redan har istället för att tillföra nya bakteriestammar.

Postbiotika, mikrobiella fermenteringsämnen, har en gynnsam effekt på mag-tarmmiljön. Genom att förbättra tarmfloran och stärka tarmbarriären kan inflammation och symtom reduceras, något som forskning också har bekräftat.

 

Hans Israelsen
Grundare av ReFerm & Nordic Rebalance

[check-email]