ReFerm & forskning

Kliniska studier av ReFerm eller Profermin som samma produkt heter i Danmark, är genomförda på patienter med ulcerös kolit. Dessa studier är referensgranskade och publicerade i medicinska tidskrifter.

Bakgrund till ReFerm

Utifrån sin kunskap och sina erfarenheter inom mikrobiologi är det Hans övertygelse att det ska mer till att ändra en fientligt inställd tarmflora än att tillföra goda bakterier.

De första pilotstudierna tyder på att övertygelsen kan vara riktig. ReFerm, som produkten heter idag i Sverige, kunde mildra symtomen hos 2 av 3 personer med svåra magtarmsproblem.

Arbetshypotesen är att det primärt är komponenterna som utvecklas vid fermenteringen av havre, särskilt de kortkedjade fettsyrorna, som utgör ReFerms effekt. Genom att tillföra de kortkedjade fettsyrorna och den övriga fermenterade havren till tarmen ska miljön i tarmen ändras, så att tarmfloran blir en medspelare istället för en motståndare.

Forskningen inom mage/tarm har intensifierats bara de senaste åren, vilket innebär att vi har framtiden framför oss att bättre lära oss förstå komplexiteten och mekanismen i vårt tarmsystem. Nordic Rebalance med Hans Israelsen ingår i forskningsprojekt på europeisk nivå för att utveckla denna kunskap.

Kliniska studier av ReFerm eller Profermin som samma produkt heter i Danmark, är genomförda på patienter med ulcerös kolit. Dessa studier är referentgranskade och publicerade i medicinska tidskrifter.


Hans Israelsen
Grundare av ReFerm & Nordic Rebalance

Hans Israelsen är civilingenjör i kemi och PhD i bakteriell molekylärgenetik och arbetar inom genteknologi och biokemi i mjölksyrabakterier.

In peer reviewed och publicerade studier

Behandlingen har studerats i två studier, i den ena är slutsatsen:

”ReFerm är säkert och kan bidra till att ge remission (symtomfrihet) vid aktiv ulcerös kolit.” 1

Läs mer

I ytterligare en studie kommer man fram till att:

”ReFerm är säkert att använda och kan minska symtomen vid mild till måttlig ulcerös kolit med skov.” 2

Läs mer

1. Krag et al. World J Gastroenterol. 2012 Apr 21;18 (15):1773-80.

2. Krag et al. Inflamm Bowel Dis. 2013 Nov;19 (12):2584-92.

 

Nordic Rebalance har också utfört en rad mindre och ej publicerade studier på IBS.

”Profermin® in the treatment of IBS. An internal report on Nordisk Rebalance’s open label clinical trial on IBS-D”3

Läs mer

By PhD Hans Israelsen1, Nurse Jørgen Villumsen1, PhD Bjørn von Ryberg1 and PhD, MD and professor Aleksander Krag2

Nordic Rebalance A/S, Krakasvej 17, 3400 Hillerød, Denmark. Department of Gastroenterology, Odense University Hospital, Denmark.

[check-email]

    Anmäl dig här!