Funktion 2020-05-15T15:50:00+02:00

Så fungerar ReFerm

För att förklara hur ReFerm fungerar måste vi först beta av några begrepp som kan verka lite svårsmälta.

Fermentering och fermenterad havre

Vid fermentering används mikroorganismer som bakterier eller jäst, som sedan får jäsa under syrefria förhållanden tillsammans med mat. Det finns en mängd fördelar med att äta fermenterad mat, de nyttiga bakterierna som skapats under fermenteringen ger förstärkning åt de goda bakterierna i tarmen. Dessutom bildas en mängd andra nyttiga ämnen som har möjlighet att påverka miljön i tarmen och bidra till att återställa balansen vid IBS och ulcerös kolit.

Metaboliskt aktiva mjölksyrabakterier

Att mjölksyrabakterierna i ReFerm är metaboliskt aktiva innebär att de kan påverka din tarmflora positivt. Metaboliskt kommer från ordet metabolism, som betyder ämnesomsättning.

Tarmfloran

Tarmen skulle kunna beskrivas som världens största stad, men i stället för människor så bor här hundratals miljoner bakterier och andra mikroorganismer. Ja, faktiskt är de så många att de tillsammans väger upp till 2 kilo. Och eftersom mellan 70 och 80 % av vårt immunförsvar finns i tarmen är det väldigt viktigt att tarmfloran är i balans. När bakterierna är i obalans och vissa farliga bakterier tillåts växa, kan sjukdomar uppstå – t.ex. IBS och ulcerös kolit. Det var i slutet på 1800-talet som forskare upptäckte att bakterierna i tarmen hos friska personer skiljde sig från bakterierna hos de som var sjuka. Därefter har det forskats intensivt på hur tarmfloran påverkar vår hälsa.

Hur ReFerm fungerar

Genom fermenteringen skapas näringsämnen som verkar på olika sätt:

  1. ReFerm innehåller fosfatidylkolin (Lecitin), en substans
    som finns i tarmslemhinnan och som personer med ulcerös kolit lider brist på. Genom att tillföra fosfatidylkolin kan barriärfunktionen hos tarmslemhinnan återställas.
  2. De näringsämnen som tillförs genom ReFerm gör att metabolismen hos bakterierna i tarmen förändras, vilket kan leda till att immunförsvaret inte längre reagerar på de bakterier som upplevs som ett hot. Det är denna överreaktion från immunförsvaret som triggar igång inflammationen.
  3. ReFerm innehåller stora mängder kortkedjade fettsyror, den viktigaste källan till energi för tarmcellerna. För att tarmen ska kunna fungera normalt behövs energi.

ReFerm kan återställa balansen i din tarmflora

En obalans i tarmfloran kan leda till att vårt immunförsvar överreagerar och börjar angripa vår egen tarm. ReFerm innehåller näringsämnen som förändrar miljön i tarmen och bidrar till att återställa balansen igen. På så vis kan immunförsvarets överreaktion stoppas och symtomen vid IBS och ulcerös kolit i sin tur lindras.

Referenser:
1. Krag et al. World J Gastroenterol. 2012 Apr 21;18 (15):1773-80.
2. Krag et al. Inflamm Bowel Dis. 2013 Nov;19 (12):2584-92.