Kostbehandling 2020-04-30T13:28:43+02:00

Kostbehandling

Refem är en kostbehandling av IBS och ulcerös kolit

ReFerm innehåller kortkedjade fettsyror, som bildas vid mikrobiell fermentering.

ReFerm tillverkas genom fermentering av havre med hjälp av mjölksyrabakterierna Lactobacillus plantarum 299v.Vid fermenteringen bildas de kortkedjade fettsyrorna. De är den främsta energikällan till tarmcellerna i tarmslemhinnan, som omger och skyddar tjocktarmen från läckage av bakterier och andra mikroorganismer, som konstant försöker gå igenom tarmslemhinnan och ut i kroppen.

Vid fermenteringen av ReFerm tillsätts lecitin med fosfatidylkolin, en substans som finns i tarmslemhinnan och som bland annat personer med ulcerös kolit lider brist på.

Kostbehandling

ReFerm klassificeras som FSMP, ”Food for Special Medical Purposes”, i Sverige kallat livsmedel för speciella medicinska ändamål. Det är livsmedel för personer med olika sjukdomar eller åkommor som kräver speciell kost.

ReFerm är för kostbehandling av IBS och ulcerös kolit.

ReFerm ger ingen negativ påverkan på immunförsvaret

Viktig information!

  • ReFerm ska användas under medicinsk övervakning.
  • ReFerm är inte lämplig som enda näringskälla.
  • ReFerm är inte avsedd för parenteralt bruk.
  • Använd inte ReFerm om du är allergisk mot något av innehållsämnena eller vid kronisk förstoppning.

Färre än fem procent av dem som använder ReFerm upplever oavsiktliga reaktioner. Det kan handla om uppblåsthet och ett ökat behov av att tömma tarmen. Om du får dessa reaktioner, kan du halvera ReFerm-intaget under två till sex dagar för att lindra problemen.