Probiotika vid IBS

Allt om IBS Tarmhälsa

Många med IBS har provat det mesta inom dieter och kosttillskott. En del tar bort kolhydrater och kostfiber (prebiotika) och andra att tillför nya, så kallade goda, bakterier (probiotika). De flesta kan känna kortsiktig symtomlindring men utan att uppnå långsiktig och varaktig lösning på problemen.

Lösningen kan istället vara att direkt tillföra den näring som saknas i tarmen och som behövs för att bygga en robust tarmflora och tarmbarriär: Postbiotika.

Nedan reder vi ut begreppen och presenterar den senaste forskningen kring tarmhälsa; den hälsa som är grunden till vårt övergripande mående.

Vad är probiotika?

Probiotika är levande mikroorganismer som kan ge en gynnsam hälsoeffekt. Probiotika ska vara levande och motstå magsyra och överleva ner i tjocktarmen.  Probiotikastammen ska vara vald för en särskilt önskad effekt, som ska påvisas i studier.

Vilka probiotika finns det?

Det finns en mängd olika probiotika med specifika stammar.  De mest studerade tillhör släktena Bifidobacterium och Lactobacillus bland annat med arterna Bifidumbacterium bifidum (bifidus), Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri och Lactobacillus casei.

Hjälper probiotika vid IBS?

Probiotiska mikroorganismer kan inte varaktigt kolonisera tarmen utan måste intas kontinuerligt.  Vi föds med en steril tarm och mikroorganismers kolonisering sker primärt under de första två till tre levnadsåren. Därefter sker det enbart en gradvis förändring i sammansättningen av tarmens mikroorganismer genom livet. En normal tarmflora beräknas omfatta 800 till 1000 unika arter. Varje tarmflora är unik och vad som passar till en individ passar inte till en annan.

Den övergripande önskvärda effekten av probiotika kan delas in i tre områden:

  • Må bra
  • Förebygga sjukdomar (profylaktiskt)
  • Bota sjukdomar

Studier visar att det kan finnas vissa må-bra effekter medan probiotika passerar genom mag-tarmsystemet. Teorin att probiotika skulle kolonisera tjocktarmen och tränga undan oönskade bakterier ifrågasätts alltmer i brist på studieresultat. Tarmfloran är individuell och forskning visar att tarmens miljö är mer avgörande för vilka mikroorganismer som gynnas. Här kommer POSTbiotikan in som vi kommer närmare in på längre ner.

Det har studerats på probiotika i årtionden men det finns inte bevis för att probiotika skulle förändra tarmflorans sammansättning och därigenom förebygga eller bota sjukdom eller tillstånd.

Vad är prebiotika och hjälper prebiotika vid IBS?

Prebiotika eller kostfiber är näring till tarmfloran. Prebiotika är det näringsämne vår kropp inte kan bryta ner själv i tunntarmen. Det rekommenderade dagliga intag av kostfiber är 25 – 35 gram fiber och troligtvis kommer denna rekommendation att öka framöver. Redan idag äter 7 av 10 svenskar för lite fibrer.

Fibrerna går vidare till tjocktarmen där de delvis ska brytas ner av mikroorganismer. När mikroorganismerna bryter ned fibrerna skapas nya näringsämnen som kommer andra mikroorganismer till nytta i en process, som kan liknas vid en regnskogs mångfald, där en organism står i en relation till en annan. Näringsämnena som bildas när vissa bakterier bryter ner fibrer är kortkedjade fettsyror och andra mikrobiologiskt fermenterade metaboliter.

Vad är postbiotika?

Postbiotika är produkter med näringsämnen som vissa bakterier skapar när de fermenterar (omsätter) vissa typer av livsmedel. Postbiotika som är fermenterad på kolhydrater innehåller bland annat kortkedjade fettsyror och andra molekyler som uppstår vid den mikrobiella fermenteringen. De dominerande kortkedjiga fettsyror som bildas i tjocktarmen vid fermentering av fibrer är ättiksyra, propionsyra och smörsyra. Förhållandet dem emellan kan påverkas av maten vi äter, eftersom olika kolhydrater ger upphov till olika mönster av kortkedjade fettsyror. Studier visar att till exempel betaglukaner, som det finns rikligt av i havre, gynnar produktionen av smörsyra, som visat ge reduktion av symptom vid inflammation.

Människan har sedan årtusenden använt sig av vissa mikroorganismers möjligheter att förlänga livsmedlens hållbarhet med hjälp av mikroorganismer. Dessa mikroorganismer fermenterar (jäser) livsmedlet och sänker därigenom pH-värdet, vilket medför att vissa skadegörande bakterier inte trivs. På likartat sätt kan postbiotika beskrivas påverka tarmfloran. Postbiotika skapar en tarmmiljö som gynnar förekomsten av bakterier som är i symbios med kroppen medan mikroorganismer som uppfattas som oacceptabla för kroppen missgynnas.

Forskning visar att vi kan understödja vår egen regnskog av bakterier genom att ge tarmfloran rätt miljö och förutsättningar genom postbiotika och därmed främja immunförsvaret.

ReFerm är postbiotika

ReFerm är postbiotika som innehåller en stor koncentrerad mängd mikrobiellt (bakteriellt) fermenterade näringsämnen som både stärker tarmslemhinnan och är gynnsam för en god tarmmiljö. ReFerm är gjord på svensk havre och lite korn som är fermenterad med hjälp av mjölksyrabakterien Lactobacillus plantarum 299v. ReFerm innehåller en stor mängd betaglukaner.

 

Balansera din tarmflora samtidigt som du stärker din tarm

Kom igång med ReFerm, högkoncentrerad postbiotika.

Börja här

IBS och inflammationer i tjocktarmen

Många av dagens folksjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, åldersdiabetes, depression och vissa former av cancer kan ha sitt ursprung i inflammationer via tjocktarmen.  Även IBS kan ha sitt ursprung i en låggradig inflammation med en låggradig aktivering av immunförsvaret och dysbios i tarmfloran. Det är därför viktigt att upprätthålla en optimal näringsstatus för att minska risken för en låggradig inflammation. Näringsämnena bidrar till att balansera den individuella och unika tarmfloran samt att stärka tarmens barriär, tarmslemhinnan, så att den inte blir för genomsläpplig. Bakterier kan annars tränga ut i kroppen, varpå kroppens immunförsvar triggas och bildar olika grader av inflammation som försvar. Vanliga symptom vi inflammation i tarmen är magont, diarré, förstoppning, ledvärk, huvudvärk, uppblåst mage och gaser.

Behandling för dig som har IBS

För dig med symptom genom en låggradig inflammation i tarmen bör fokusera på att stärka tarmslemhinnan och förbättra tarmmiljön genom rätt näringstillförsel. Vid obalans i tarmfloran (dysbios) och svårigheter att bryta ner fibrer kan det hjälpa att inta postbiotika. De mikrobiella fermenteringsämnena skapar en miljö som gynnar bakterier som samarbetar med din kropp och kan fermentera fibrer. De kortkedjade fettsyrorna i postbiotika fermenterad på kolhydrater (kostfiber) är främsta näringsämnet till tarmslemhinnans celler, som kan stärka barriären mellan mikroorganismerna och kroppen.

För många är intag av postbiotika ett enkelt sätt att komma igång med en förändring till det bättre. När symptomen avtar blir det lättare att fortsätta med andra eventuella kost- och livsstilsförändringar.

Stress och oro har stark påverkan på symptombilden. Det kan vara svårt att koppla av och inte oroa sig när man haft problem under lång tid. Så även om tarmflora och tarmbarrriär stärks kan symtom kvarstå eller finnas latent och triggas genom oro. Ett sätt att hantera oro kan vara genom att aktivera det parasympatiska nervsystemet Då sjunker pulsen och blodtrycket och hela matsmältningssystemet främjas: mängden saliv i munnen ökar, tarmrörelserna och matsmältningen ökar och det blir lättare att kissa och bajsa. Det kan även hjälpa att utföra vissa specifika övningar för att öka tarmrörelserna.

Träning och motion som anpassas till symptom kan också vara avstressande och därmed tillföra ett ökat välmående.

träning för dig med ibs

5 tips till dig med IBS

  1. Postbiotika som ger rätt näring till tarmen
  2. För dagbok över kost, livsstil och symptom och se hur de förändras över tid.
  3. Övningar som främjar tarmrörelser såsom andning och avslappning.
  4. Anpassade promenader, motion och träning som bidrar till att hantera stress och oro.
  5. Prata med någon som lyssnar på din livssituation och kan coacha dig

Prova detta för att lindra din IBS

På Nordic Rebalance har vi ett holistiskt synsätt. Vi tror på att se hela människan ur olika perspektiv. Det är oftast flera faktorer som påverkar måendet.

Med ReFerm är det enkelt att komma igång med rätt näringstillförsel till tarmen. ReFerm är postbiotika som stärker tarmhälsan.

Oavsett om du är kund eller ej kan du på vår site ta del av anpassade övningar för aktivering av det parasympatiska nervsystemet.  Där finns även en dagbok och tips från psykoterapeut Susanne Jensen på hur du kan komma igång och finna en uthållig väg framåt.

Behöver du någon att prata med? Du kan alltid mejla oss på info@nordicrebalance.com så hjälper vi dig gärna. Du är alltid välkommen! 💚

[check-email]