Symptom vid IBS

Allt om IBS Dietisten tipsar

Misstänker du att du har IBS? Vår dietist förklarar vad de vanligaste symptomen på IBS är, hur diagnosen fastställs samt hur du kan behandla dina besvär.

Här nedan har vi listat några typiska symtom vid IBS:  

 • Bråttom till toaletten 
 • Känslan av att inte riktigt vara helt klar när man bajsar 
 • Behov av att behöva krysta mycket när man bajsar 
 • Buksvullnad, ballongmage, uppblåsthet  
 • Gaser  
 • Buksmärta som ofta ökar efter måltid men lättar efter det att man tömt tarmen  
 • Oregelbundna avföringsvanor. 

Kom ihåg att alla emellanåt kan ha tillfälliga problem med magen och det behöver inte innebära att man har IBS eller annan sjukdom. Har du däremot haft besvär över tre månader eller känner oro över dina besvär råder jag dig att söka läkare.  

Vad är IBS? 

IBS (Irritable Bowel Syndrome), kan beskrivas som en funktionsstörning med en överkänslig tarm. Eftersom det är en funktionell störning kommer inga prover eller undersökningar visa på något fel. Däremot har man en extra känslighet i hela mag- och tarmkanalen.  

Är IBS ärfligt?  

Idag vet vi inte vad orsaken till IBS är och förmodligen är det flera faktorer som är involverade. Både kost, läkemedel, tarmflora och tarmflorans metabola produkter samt immunsystemet har sannolikt betydelse, samt en ärftlig aspekt. Man har även funnit att en tidigare infektion med Cambylobacter som orsakar magsjuka, kan vara en bidragande orsak till IBS. (Källa; s 55 IBS, Irritable tarm) 

När forskning kring tarmen och tarmfloran utvecklas, visar resultat alltmer på att mycket av det vi benämner IBS rör sig om låggradiga inflammationer i tarmen. 

Hur fastställer man en diagnos?  

Det finns inga tester som kan visa att man har IBS. Diagnos ställs istället efter en genomgång av dina symtom och utredning. Utredningen är till för att kunna utesluta andra eventuella sjukdomar. IBS kan dock komma i skov med perioder som ter sig bättre och lugnare och nästintill symtomfria.  

Symtomen vid IBS kan skiljas från individ till individ men det finns faktiskt diagnoskriterier för IBS som är gemensamma för alla.  

Dit hör kronisk buksmärta som är relaterad till tarmtömning, förändrad avföringskonsistens eller frekvens. Därefter finns det kategorier baserat på avföringens dominerande konsistens.  

Återkommande buksmärta, i genomsnitt minst en dag per vecka under de senaste tre månaderna, som är associerad med två eller fler följande kriterier:  

 • Relaterad till tarmtömning 
 • Associerad med förändrad antal avföringar
 • Associerad med förändrad konsistens på avföringen 

Kriterierna ska vara uppfyllda för de senaste tre månaderna med symtomdebut för mer än sex månader sen. Kontakta alltid en läkare eller vårdcentral för hjälp med bedömning och för att utesluta andra allvarliga sjukdomar. 

Sedan kan man dela in IBS i fyra olika kategorier baserade på avföringens konsistens och variabilitet: 

 1. IBS-C Förstoppningsdominerad 
 2. IBS-D Diarrédominerad 
 3. IBS-M Blandad avföring 
 4. IBS-U Icke-klassificerbar subtyp  

Tips för att lindra din IBS 

Även om det är svårt att ge en definition på vad en hälsosam tarmflora innebär har man funnit att många IBS-patienter har en avvikande tarmflora jämfört med friska individer.  

Tarmens skick står i direkt proportion till den individuella hälsan. En inflammerad tarmvägg kan vara startskottet för många hälsoproblem. Vid läckande tarm (leaky gut) tränger bakterier och andra mikroorganismer ut i kroppen och kan föras vidare ut i andra delar av kroppen. Inflammation i tarmen kan därför ge upphov till exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, vissa former av cancer och demens. 

Så lindrar du dina symtom 

Därför är det viktigt att ta hand om sin tarmflora och se till att tarmslemhinnan får rätt näring så den håller sig stark och robust. Vilket förhindrar en ökad tarmgenomsläpplighet och att en inflammation uppkommer. Genom att dricka ReFerm ser du till att få i dig en hög koncentration av kortkedjade fettsyror som vi vet är tarmslemhinnans främsta näringskälla.   

Behandling mot IBS 

Har man fått diagnosen IBS finns det hjälp att få. Vi har skapat tre olika kostbehandlingsprogram utifrån omfattningen av dina symtom. Utöver ReFerm får du tillgång till dietistråd, recept, mental coachning, andningsövningar och magyoga och mycket mer.  

IBS är en mångfacetterad sjukdom där behandlingen måste utgå från dina symtom och utgångsläge, vi hjälper dig att komma tillrätta med dina besvär.   

Genom att testa din tarmhälsa hjälper vi dig hitta rätt. Klicka här för att komma till testet.

/Emilia Polster, Dietist

Har du inte provat ReFerm ännu?

Besvara två snabba frågor om din tarmhälsa och få personliga rekommendationer för att komma igång! 💚

Kom igång!
[check-email]