Så påverkar en tarmflora i obalans dig

Dietisten tipsar Tarmhälsa

Tarmflorans tillstånd är av central betydelse för kroppens välmående. Många tillstånd och folksjukdomar har sitt ursprung i en obalanserad tarmflora, som kroppen inte helt accepterar. Kroppen kan då aktivera sitt försvarssystem, som ger upphov till olika grader av kronisk inflammation.​

Vid en låggradig inflammation, som vid IBS, uppstår symtom som bland annat diarré, förstoppning, buksvullnad, gaser, huvudvärk och ledproblem.

Kronisk inflammation ligger till grund för många av de nya folksjukdomarna. En balanserad tarmflora och en stark tarm är viktiga för att undvika inflammation. Postbiotika som ReFerm stärker tarmfloran och reducerar inflammation och symtom.

Ta hand om din mage och öka ditt välmående

Tarmfloran eller rättare sagt vår tarmbiota, består av 1-2 kg mikroorganismer och påverkar hela kroppens funktion bland annat genom att bakterierna producerar gaser, fettsyror, hormoner och vitaminer.

De ämnen som dina bakterier bildar påverkar hjärnans funktioner och har betydelse för den kommunikation som sker mellan hjärnan och tarmen, Brain-gut axis.

En välfungerande tarmbiota skapar även en frisk tarmslemhinna vilket ökar motståndskraften till att en inflammation uppstår.

Under perioder av stress, sämre kostvanor, medicinering, inaktivitet och antibiotikaanvändning kan miljön i tarmen vara rubbad och tarmslemhinnan försvagad. Vid dessa tillfällen är det extra viktigt att påverka tarmens miljö i rätt riktning och stärka upp tarmslemhinnan igen.

Tarmflora och depression

Vid en inflammation bildas en grupp ämnen som kallas cytokiner som medför att immunförsvaret aktiveras och börjar läka kroppen.

Oavsett var i kroppen en inflammation uppkommit skickar kroppen ut cytokiner, blodtillförsel ökar och vita blodkroppar kommer till undsättning.

Cytokinerna signalerar även till vår hjärna att en inflammation är igång. När signaleringen till hjärna av cytokiner pågår under en längre tid svarar hjärnan med att reglera ner humöret för att vi ska dra oss undan och kan därmed påverka vår psykiska mående och leda till depression.

Vi överlever inte utan inflammation men det bör inte pågå i lång tid. Långvarig – kronisk inflammation lägger grunden till en rad sjukdomar.

Sättet vi lever på alltifrån inaktivitet, sömnbrist, miljögifter, fel kostvanor som påverkar vår tarmflora negativt, övervikt och fetma är riskfaktorer som alla kan leda till inflammation i kroppen.

IBS och en försvagad tarmslemhinna

Forskning visar alltmer att en låggradig inflammation är en bakomliggande orsak vid IBS. Detta innebär att kroppens försvarsmekanismer är aktiverade (av någon anledning). Det kan bland annat bero på att man har en uppsättning tarmbakterier som inte samarbetar med kroppen, samtidigt med att man har en försvagad tarmbarriär. En försvagad tarmbarriär innebär i sin tur att man har en ökad genomsläpplighet i tarmen vilket även kallas en läckande tarm.

När kroppens immunförsvar aktiveras gång på gång kan det leda till en låggradig inflammation och orsaka IBS.

Hur vet man om man har läckande tarm?

Det är inte helt enkelt att veta om man har en läckande tarm, eftersom symtomen kan vara ganska diffusa. Magbesvär kan vara ett symtom, trötthet ett annat, sänkt immunförsvar, depression etc. Däremot kan man identifiera en låggradig inflammation genom att ta ett vävnadsprov på tarmslemhinnan.

läckande tarm

Vad kan man göra för att normalisera en störd tarmflora?

Det vi äter och den livsstil vi har kan påverka miljön i tarmen som i sin tur kan påverka uppsättningen av vår mikrobiota. Det många kanske inte tänker på är att vår miljö i tarmen är minst lika viktig som att ge sina tarmbakterier rätt näring.

Genom att inta postbiotika kan du påverkar tarmmiljön positivt och återställa en tarmflora i obalans. Samtidigt kan postibiotika stärka upp din tarmslemhinna och minska genomsläppligheten i tarmen.

Det är stor skillnad på olika postbiotika. ReFerm är ett postbiotikum, som innehåller en stor koncentration av kortkedjiga fettsyror som är tarmslemhinnans främsta näringsämne.

IBS

Kan man förbättra sin tarmflora?

Att inta postbiotika kan vara fördelaktigt när man har en tarmflora i obalans. Det är inte alla gånger enkelt att på egen hand reparera tarmfloran genom att inta fibrer, eftersom många med magbesvär saknar uppsättning av de bakterier som kan processa de fermeterbara kostfibrerna. För andra kan ett för litet intag av kostfibrer under en längre period gör att man succesivt behöver öka upp intaget för att bättre kunna tolerera dem, vilket kan ta tid.

Postbiotika finns i livsmedel som innehåller mikrobiellt fermenterade näringsämnen som till exempel surkål och yoghurt. ReFerm är ett högkoncentrerat postbiotikum gjord på mikrobiellt fermenterad havre med hjälp av Lactobacillus plantarium 299v.

Tarmflora och kostens betydelse

Kostfibrer är den del av livsmedlet som inte bryts ner av kroppens enzymer i tunntarmen utan når vår tjocktarm i stort sett helt opåverkad. Här fermenteras de istället av bakterierna i tjocktarmen och i processen bildas kortkedjiga fettsyror och gaser. Fermenterbara kostfibrer är därför supermat för tarmen.

Kortkedjiga fettsyror är viktiga för en frisk tarmbarriär men är även antiinflammatorisk och har gynnsamma effekter på kroppens ämnesomsättning.

Eftersom olika sorters fibrer påverkar tarmflorans sammansättning och tillväxt är det därför bra att variera sitt intag av fibrer.

De med IBS kan ha svårt att tolerera fermenterbara kostfibrer och reagera med gaser och uppsvälldhet som följd.

Där har man sett att många blir av med sina symtom när de följer FODMAP-konceptet, men får till följd en minskad artrikedom som därmed leder till ytterligare dysbios.

kostråd uppsvälld mage

Bra mat för tarmfloran

Att äta varierad och balanserad kost, är inte bara bra för hela vår kropp, även uppsättningen av tarmbakterier kommer att jubla. Allt kommer tarmbakterierna till godo. Genom att inta olika sorter kostfibrer skapar man en mångfald och en stor artrikedom i sin mikrobiota.

Grönsaker, rotfrukter, frukt, bär, fullkorn, surdegsbröd, mjölksyrade grönsaker, fet fisk med sitt innehåll av omega-3 fettsyror är bra mat för din tarmflora.

Tänk dock på att vid en diarrédominerad IBS kan olösliga fibrer som du finner i fullkornsprodukter behövas reduceras.

Havregryn sticker ut lite eftersom det både är en löslig fiber och tillhör typen fermenterbara fibrer. Havregrynsgröt är därför bra mat för din tarmflora.

Läs mer om bra mat för din tarmflora här.

Recept på bra mat för tarmfloran

Prova gärna vårt recept på overnight oat för dig med IBS eller en tarmflora i obalans.

Frukkost och mellanmål för dig som tål mer fiber

Var kan man köpa postbiotika?

Postbiotika-produkten ReFerm som balanserar tarmfloran och stärker tarmen långsiktigt kan man köpa på här.

[check-email]

    Anmäl dig här!