10 SÄTT POSTBIOTIKA KAN PÅVERKA HÄLSAN

Tarmhälsa

Vår tarmflora och tarmslemhinnas skick har en direkt inverkan på hela vår hälsa. Genom att inta högkoncentrerad postbiotika, som ReFerm, där både tarmslemhinna och tarmflora påverkas kan vi förbättra vår hälsa på både kort och lång sikt. Genom inte bara forskning utan även av erfarenhet och i dialog med kunder har vi kunnat identifiera följare 10 sätt på vilket vår hälsa kan påverkas när vi intar postbiotika som ReFerm.

Läs också: Allt om Postbiotika

1.Balanserar tarmfloran

Tarmflorans tillstånd är av central betydelse för kroppens välmående. Många tillstånd och folksjukdomar har sitt ursprung i en obalanserad tarmflora, som kroppen inte helt accepterar. Kroppen kan då aktivera sitt försvarssystem, som ger upphov till olika grader av kronisk inflammation, som kan visa sig genom olika symtom. Postbiotika kan balansera den tarmfloran du redan har så att de mikroorganismer som finns samarbetar med kroppen.

2.Lindrar magrelaterade symtom

Symtom så som diarré, förstoppning, svullnad och gaser kan alla bero på en dysbios alltså obalans i tarmfloran. Genom att inta viss typ av postbiotika kan dessa symtom lindras då balansen i tarmfloran återställs.

3.Behandlar IBS

Postbiotikummet ReFerm har i studier visat sig stärka tarmslemhinnan och dämpa inflammation och därmed symtom hos patienter med IBS. När tarmslemhinnan är robust kan mikroorganismer inte längre träna ut i kroppen. Ny forskning indikerar på att även patienter med IBS kan ha en ökad genomsläpplighet i tarmen, och där grundorsaken till IBS beror på en försvagad tarmslemhinna.

4.Balansera tarmfloran efter en antibiotikakur

Vissa postbiotika kan bidra till att återställa balansen i tarmfloran efter en antibiotikakur eller annan tillfällig störning i tarmfloran. Den kan också verka förebyggande under tiden antibiotikan tas.

5.Dämpar inflammation

När kroppen reagerar på en tarmflora som är i obalans kan en låggradig inflammation skapas då immunförsvaret triggas. Vid intag av viss postbiotika balanseras tarmfloran varpå immunförsvaret inte längre behöver aktiveras.

6.Öka toleransen för olika livsmedel

När tarmfloran är i balans efter intag av postbiotika kan livsmedel som tarmen tidigare reagerat på tolereras bättre då man har rätt bakterier för att hantera dessa livsmedel.

7.Minskar samsjuklighet

Många av dagens folksjukdomar tros ha sin utgångspunkt i låggradig inflammation. Genom intag av viss högkoncentrerad postbiotika kan inflammation dämpas.

8.Förbättrar förutsättningarna så att immunförsvaret inte överreagerar

Stora delar av immunförsvaret sitter i tarmen och tarmen har en direkt koppling till hjärna och nervssystem. Genom intag av postbiotika påverkas tarmfloran på så sätt att immunförsvaret inte överreagerar på tarmfloran. Därmed reduceras risken för inflammation.

9.Förbättrar näringsupptaget

När tarmens skick förbättras tillåts den att bättre ta upp den näring som tillförs.

10.Förebygger inflammation vid tarmfickor

Har man tarmfickor kan inflammation dämpas eller elimineras vid intag av viss postbiotika.

ALLT OM POSTBIOTIKA

Begreppet postbiotika är nytt för många. Vad är det? Och hur fungerar det? Och vem bör inta postbiotika? Det och allt annat svarar vi på här.

LÄS MER
[check-email]