Fermenteringsprodukter kan reducera inflammationer

Tarmhälsa

Felaktig kost kan påverka neutrala och harmlösa mikroorganismer till att bli oacceptabla av kroppens immunförsvar. Nordic Rebalances forskning indikerar att fermenterade livsmedel kan balansera tarmfloran så att tarmflorans mikroorganismer åter blir accepterade av kroppens immunförsvar och därigenom reducera tarmrelaterade inflammationer.

Fullt av mikroorganismer i tarmen

Under en människas livslängd passerar cirka 60 ton föda genom kroppen. Födan ska bestå av viktiga näringsämnen, som är en förutsättning för kroppen att fungera och inte bli sjuk. Maten hanteras och spjälkas i kroppens slutna matsmältningssystem, som går från munnen till ändtarmen. I tarmen finns även 100 biljoner icke-mänskliga mikroorganismer, såsom bakterier och svampar. Huvudparten av mikroorganismerna återfinns i tjocktarmen. Den största delen av mikroorganismerna är endast i transit från mun till toalett medan en mindre del residerar (bebor) tarmen aktivt genom att hålla fast i tarmslemhinnan. De allra flesta mikroorganismerna är neutrala, som oftast kallas goda, och inte patogena (sjukdomsframkallande).

Inflammation vid felaktig kost

Det råder inget tvivel om att kosten är av stor betydelse för vårt välmående. Kosten påverkar inte bara den mänskliga kroppen utan även mikroorganismerna. Felaktig kost, såsom till exempel för mycket socker, kan påverka miljön i tarmen och därmed även ändra karaktären på de residerande neutrala mikroorganismerna. Kroppens immunförsvar uppfattar dessa mikroorganismer då som oacceptabla. I den mänskliga kroppen patrullerar immunförsvarets dendritiska celler. Dessa känner av så att inga patogena eller oacceptabla mikroorganismer finns tillgängliga vare sig på tarmslemhinnan eller har trängt sig genom tarmslemhinnan och ut i kroppen. När dendritiska celler lokaliserar en oacceptabel mikroorganism larmar de kroppens övriga försvarssystem, som aktiverar en kaskad av försvarsmekanismer. En inflammation bildas då och är ett tecken på att kroppen håller på att försvara sig.  Man kan säga att kroppen överreagerar, då mikroorganismen inte är patogen, utan neutral, men har ändrat karaktär och därför inte kan accepteras av kroppens immunförsvar.

Illustration: Hans Israelsen

Bild 1. Tarmslemhinnan resideras av mikroorganismer som inte accepteras av kroppens immunförsvar, som överreagerar och bildar en inflammation för att försvara sig

Fermenteringsämnen kan göra oacceptabla mikroorganismer acceptabla

Vår forskning fördjupar sig nu i att förstå mer om hur en oacceptabel mikroorganism kan göras tolerabel för immunförsvaret genom aktiva fermenteringsämnen.  Mikrobiell fermentering är konservering av födoämnen med hjälp av välgörande mikroorganismer, företrädelsevis aktiva mjölksyrebakterier.  Det finns en allmän känd uppfattning om fermentering som ett sätt att förbättra tarmfloran. Vid mikrobiell fermentering bildas bland annat kortkedjade fettsyror och andra viktiga metaboliter (nedbrytningsprodukter). Kortkedjade fettsyror är främsta näringsämnet för cellerna i tarmslemhinnan. En robust tarmslemhinna är förebyggande mot en läckande tarm och minskar risken för att mikroorganismer tränger ut ur tarmen och in i kroppen.

Kortkedjade fettsyror är relativt svaga syror, som kan tränga in i mikroorganismerna.  När de kortkedjade fettsyrorna tränger in i den oacceptabla mikroorganismen börjar mikroorganismen försvara sig själv. För att försvara sig måste då mikroorganismen lägga om sina resurser, vilket medför att den ändrar sin karaktär.  När mikroorganismen inte längre utgör ett hot stoppar immunförsvaret sin överreaktion och därmed inflammationen.

Illustration: Hans Israelsen

Bild 2. Genom mikrobiell fermentering bildas bland annat kortkedjade fettsyror som kan ändra miljön för mikroorganismen så att den blir accepterad av kroppens immunförsvar. De kortkedjade fettsyrorna är också främsta näringsämnet för tarmslemhinnans celler som bör vara robust så att mikroorganismerna inte tränger ut ur tarmen och in i kroppen.

Antibiotika vid patogena mikroorganismer

Antibiotika är ett vedertaget och effektivt sätt att slå ut patogena mikroorganismer. Dessvärre slår antibiotika även ut några av de neutrala bakterierna och därmed uppstår en ny maktbalans mellan mikroorganismerna i tarmfloran. En ändrad maktbalans kan också leda till att immunförsvaret överreagerar på tarmfloran. Det är därför viktigt att välja rätt antibiotika, som i största mån bara angriper de patogena mikroorganismerna. Det ska understrykas att det är en läkares uppgift att bedöma huruvida de patogena bakterierna bör bekämpas med antibiotika eller ej och vilken antibiotika som ska användas.  Med en allt större risk för antibiotikaresistens finns det anledning att se på kompletterande sätt att förebygga patogena mikroorganismer.

Kostens roll

Kosten har en viktig roll i vårt välmående. Hunger och mättnad är bara en signal till kroppen. Det viktiga är vilka livsmedel vi väljer att äta utifrån ett näringsperspektiv, så att kroppen och mikroorganismerna kan fungera på ett tillfredsställande sätt. Med den västerländska kost vi idag intar utgör fermenterad mat en alltför liten del jämfört med vad vi åt tidigare och som görs i andra delar av världen.  Det finns all anledning att inta en större mängd fermenterad kost av hög kvalitet och koncentration.

 

VÄLKOMMEN
Caroline

Avsnitt 5: det holistiska perspektivet

Ta hand om din tarm på ett holistiskt sätt! 💚
“All sjukdom börjar i magen”, sa Hippokrates redan för 2500 år sedan. De flesta äter alldeles för lite nyttigt för tarmflorans bästa; öka mängden fermenterade fibrer och kortkedjade fettsyror! Men önskade resultat kan utebli om inte man ser till helheten.
Lär dig mer om hur andning, träning och kost hänger ihop och ger bättre förutsättningar att lyckas med din hälsoresa i podden Magkänsla med vår gäst naprapat Fredrik Palmer. 

Bästa hälsningar
Caroline

Lyssna på avsnitt 5!
[check-email]

Nyhetsbrev

Anmäl dig till ReFerms nyhetsbrev.Få tips om tarmhälsa och för nyheter om ReFerm direkt i din inkorg.