Vad är Probiotika bra för?

Tarmhälsa

Vad är probiotika bra för? Är probiotika bra? 

Probiotika kallas bland annat de mjölksyrebakterier som hjälper till att bryta ner fibrer som kommer ner till vår tjocktarm. Det kallas också för att probiotikan fermenterar fibrerna. När probiotikan fermenterar kostfiber bildas fermenteringsämnen, däribland kortkedjade fettsyror. De kortkedjade fettsyrorna är det viktigaste näringsämnet till de celler som bygger tarmslemhinnan, mukosa, som utgör barriären mellan tarmen med alla sina mikroorganismer, däribland probiotika, och kroppen. Många människor saknar tillräcklig mängd med probiotika i tarmfloran, vilket medför att tarmslemhinnan kan bli genomsläpplig. När bakterier tränger sig ut i kroppen försvarar sig kroppen med en inflammation. 

Läs mer här

Varför äta probiotika ?

Vid test och analys av tarmfloran är det många som upptäcker att de har mycket liten eller ingen halt av lactobaciller, som är en probiotika. När probiotikasorten Lactobaciller, eller mjölksyrebakterier, bryter ner och fermenterar kostfiber, så bildas kortkedjade fettsyror och andra mikrobiellt fermenterade ämnen som är viktiga för tarmmiljön och tarmbarriären. 

Det är dock inte lätt att få probiotika är fastna vid intag. Det bästa är att äta redan färdigfermenterade livsmedel, som i sin tur påverkar tarmmiljön så att den blir mer gynnsam att främja förekomsten av de bakterier som faller in under benämningen probiotika.
ReFerm är en högfermenterad havredryck som innehåller stor mängd fermenteringsämnen som bland annat gynnar etablering av probiotika. Gutfeeling labs i Medicon Village i Lund, genomför tarmflorester och analyserar halten av probiotika rekommenderar ReFerm till de kunder som har låg eller ingen halt av probiotika, så grundarna ser att både de själva och deras kunder som har intagit ReFerm får höjd halt av probiotika. 

 

Vad är probiotika?

Probiotika definieras som “levande mikroorganismer som när de ges i tillräckliga mängder ger hälsofördelar hos den som intar dem” (WHO 2002). Probiotika kallas ibland också för ”goda baketerier”. De allra flesta bakterier är egentligen neutrala, dvs varken goda eller onda (patogena), men anledningen till att probiotika räknas som goda är att de arbetar i symbios med kroppen. Kroppen tål dem och därmed bildar inte kroppens immunförsvar inflammationer. Till de goda probiotika bakterierna räknas till exempel lactobaciller också kallade mjölksyrabakterier. Dessa hjälper kroppen att fermentera fibrer, som kroppen inte själv kan spjälka eller bryta ner. När probiotikan fermenterar fibrer bildas kostkedjade fettsyror och andra viktiuga mikrobiellt fermenterade molekyler som bildar en stark tarmhälsa och tarmslemhinna, dvs barriären mellan tarmen och kroppen. 

 

Vilken probiotika ska man välja?

I vår tarmflora finns det över 100 000 miljarder mikroorganismer varav de flesta är bakterier. Varje tarmflora är unik och därför är det egentligen omöjligt att säga vilken bakterie eller probiotika som respektive individ saknar. Den tarmflora inklusive probiotika man har etableras främst under de första tre till fyra åren i en människas liv. 

På grund av vår livsstil som bland annat inkluderar ett överdrivet sanerande med antibakteriella medel, antibiotika där bakterier, däribland probiotika slås ut, processad mat, tillsatser, pesticider, för mycket fett och socker och stress, så har innehållet och mångfalden i tarmfloran förändrats, vilket bland annat påverkar förekomsten av probiotika. 

Det viktigaste är egentligen att säkerställa att tarmmiljön är den bästa så att de probiotika bakterier gynnas som fungerar i varje individs uppsättning av tarmflora.  Valet av probiotika blir då istället att äta mikrobiellt färdigfermenterade livsmedel som hjälper till att skapa en för probiotika gynnsam miljö. Bäst effekt fås vid intag av högfermenterade livsmedel som till exempel ReFerm, som är en högfermenterad havredryck med hjälp av probiotikan och mjölksyrabakteriernba Lactobacillum plantarum 299v. 

[check-email]

Nyhetsbrev

Anmäl dig till ReFerms nyhetsbrev.Få tips om tarmhälsa och för nyheter om ReFerm direkt i din inkorg.