Hur stress påverkar IBS och tarmfloran

Kostbehandling Tarmhälsa

Stress har en negativ påverkan på vår hälsa och inte minst tarmhälsa. Genom att träna på att aktivera det parasympatiska nervsystemet, så kan vi hjälpa oss själva till en mer balanserad tarmflora och därmed bättre hälsa.

Bortåt 80% av vårt immunförsvar finns i tarmen. Det gör att tarmhälsan är av stor vikt för vårt välmående. Hjärnan och tarmen står i förbindelse med varandra med hjälp av vagusnerven, som är den längsta av de nerver som utgår från hjärnan till skillnad från andra nerver, som utgår från ryggmärgen. Hjärnan och ryggmärgen utgör det centrala nervsystemet. Nervtrådarna benämns det perifera nervsystemet. Det centrala nervsystemet och nervtrådarna står i förbindelse med varandra och utbyter information.

Det sympatiska och parasympatiska nervsystemet

De nerver, som styr organen och inte kan påverkas med viljan, kallas det autonoma nervsystemet. Det kan delas in i det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet.
När vi ska vara aktiva och bland annat behöver blod ut i musklerna aktiveras det sympatiska nervsystemet, som också kan kallas ”Fight & fly”. När det är dags för måltid är det lämpligt att det parasympatiska nervsystemet aktiveras. Det kallas därför också för ”Rest & digest”.
Vagusnerven aktivererar det parasympatiska nervsystemet, som då påverkar kroppen på följande sätt:

  • Pulsen minskar
  • Hjärtat pumpar med mindre kraft
  • Blodtrycket sjunker
  • Luftrören dras ihop
  • Pupillerna dras ihop
  • Mängden saliv i munnen ökar
  • Tarmrörelserna ökar
  • Matsmältningen ökar
  • Du kan kissa och bajsa

Källa: 1177

Fördelningen mellan det sympatiska och parasympatiska nervsystemet bör vara cirka 12 timmar vardera under ett dygn. Det parasympatiska nervsystemet är till största delen aktiverat under sömnen, men då vi oftast inte sover 12 timmar per natt innebär det att vi måste lägga in pauser för återhämtning under fler delen av dagen. Måltiderna ger ett bra tillfälle för det, särskilt då det parasympatiska nervsystemet hjälper till att smälta maten.

Testa din tarmhälsa

Stress orsak till ohälsa i tarmen

Livsmönstret har således stor effekt på vår tarmhälsa. Många känner sig stressade och 46% anger stress som skäl till magproblem. (Källa: Magrapporten 2021) Det finns olika metoder att varva ner, såsom meditation, andningsövningar och yoga.

Linn Dorén är utbildad yogainstruktör, massör och PT på Palmer Friskvård i Malmö. Hon har själv blivit diagnostiserad med IBS.

Det är ingen fara om stressen pockar på vid enstaka tillfällen men i längden minskar de godartade bakterierna i antal medan de elakartade bakterierna trivs och förökar sig. Detta kan bland annat leda till problem med matsmältningen och tarmfunktionen. I längden kan obalans i tarmfloran även leda till ökad inflammation i kroppen vilket kopplats till ett flertal hälsoproblem och sjukdomar, säger Linn Dorén.

Genom att ta kontinuerliga pauser i vardagen kan vi minska utsöndringen av de stresshormoner, som kan orsaka obalans i tarmfloran och på så sätt få en lugnare mage.

Ta dig tid att varva ner och skapa en bättre vana för en lugnare tarm.

Vad är ReFerm?

[check-email]

Nyhetsbrev

Anmäl dig till ReFerms nyhetsbrev.Få tips om tarmhälsa och för nyheter om ReFerm direkt i din inkorg.