Integritetspolicy

1. Om Nordic Rebalance

Nordic Rebalance AB (org. nr 559088-8086), Smile, Medicon Village, 223 81 Lund, (”Nordic Rebalance”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

När du anförtror oss på Nordic Rebalance dina personuppgifter är det viktigt för oss att du känner dig trygg. Dina personuppgifter behandlas därför med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och använder de tjänster som vi erbjuder där. Vi strävar efter att all personuppgiftsbehandling som utförs av oss ska ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

2. Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

3.1 Uppgifter som samlas in i samband med köp

När du blir kund hos oss samlar vi in dina kontaktuppgifter: namn, adress, e-postadress, telefonnummer och, i förekommande fall, personnummer. Vi samlar även in uppgifter om leveranssätt, eventuellt utlämningsställe samt IP-adress.

3.2 Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

När du kontaktar kundservice via exempelvis e-post eller telefon samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera ditt ärende. Det kan t.ex. vara uppgifter om namn, e-postadress och ordernummer. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning.

3.3 Uppgifter som samlas in vid produktutvärdering, studier eller annan hälsodata

När du deltar vid en utvärdering av ReFerm samlar vi in de uppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna utvärdera om du bör delta i undersökningen, skicka produkter till dig samt analysera och utvärdera resultatet. Uppgifterna kan t ex vara namn, telefonnummer, e-postadress, hälsotillstånd, avföringshistorik, symtom relaterade till magetarminflammation, tidigare behandlingar relaterat till magetarm, om du har eller haft diabetes, matförgiftning, intolerans och allergier mot vissa födoämnen och om eventuell graviditet. Du bestämmer själv vilka frågor du vill besvara.

Däremot kan det innebära att du inte kan delta i undersökningen om vissa frågor inte blir besvarade. ReFerm är inte en hälsorisk men olika hälsotillstånd påverkar resultatet vilket är anledningen till att vi samlar uppgifterna. Vi samlar inte in uppgifter från externa källor eller tredje part.

Innan insamlingen av persondata måste du skriftligen i mail samtycka och svara ”Ja, jag samtycker till personuppgiftsbehandlingen. ” Därmed samtycker du till att Nordic Rebalance behandlar dina personuppgifter. De insamlade personuppgifterna är uteslutande till vårt eget bruk och lämnas inte ut till tredje part. När testperioden är klar kommer de insamlade personuppgifterna att raderas inom sex (6) månader. Däremot kan testresultatet i anonymiserat format bli använt i vårt arbete.

3.4 Känsliga personuppgifter

Utöver ovan kan vi även komma att behandla ytterligare uppgifter som du lämnar till oss i samband med att du kontaktar vår kundtjänst. Om detta sker via telefon kan vår kundtjänstpersonal komma att skriva minnesanteckningar som inkluderar personuppgifter – ibland även känsliga personuppgifter såsom uppgifter om ditt hälsotillstånd eller läkemedel – i den mån det är nödvändigt för att hantera ditt ärende.

Vi kommer bara kunna behandla känsliga personuppgifter om dig om vi har fått ditt samtycke till det. Detta innebär att om hanteringen av ditt ärende förutsätter att vi behandlar känsliga personuppgifter om dig, kommer vi inte ha möjlighet att hjälpa dig om vi inte också har fått ditt uttryckliga samtycke till att behandla de känsliga personuppgifterna ifråga.
Mot bakgrund av det ovannämnda kommer vi alltid att be om ditt uttryckliga samtycke innan vi behandlar känsliga personuppgifter om dig.

4. Hur använder vi dina personuppgifter?

Nordic Rebalance kan behandla dina personuppgifter inom ramen för de ändamål och med stöd av de lagliga grunderna som anges nedan.

4.1 Fullgörelse av avtal

Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning. Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera din betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation eller av annan anledning kontaktar vår kundtjänst.

Om du har valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Du kan när som helst tacka nej till vidare utskick och mottagande av kampanjer och erbjudanden genom att kontakta kundservice eller använda den avanmälningslänk som finns längst ner i varje utskick.

4.2 Berättigat intresse

1. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, utveckla och förbättra Nordic Rebalances tjänster för våra kunder samt för att kunna erbjuda förmånliga kampanjer och rabatter.

2. Vi behandlar dina personuppgifter för att utföra e-postutskick till våra befintliga kunder med information om våra likartade produkter och tjänster. Du kan när som helst tacka nej till vidare utskick och mottagande av kampanjer och erbjudanden genom att kontakta kundservice eller använda den avanmälningslänk som finns längst ner i varje utskick.

4.3 Uppfylla rättsliga skyldigheter

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut. Detta innebär bl.a. att vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.

5.4 Övergiven kundvagn

Om du har lagt varor i kundvagnen utan att fullfölja köpet, e-postar vi en kom-ihåg-lista till dig över de produkter som du lagt i kundvagnen, förutsatt att du:
* prenumererar på vårt nyhetsbrev,
* eller är registrerad kund hos oss,
* eller har angett din e-postadress hos oss på annat vis.

Detta är en extra kundservice för att göra ditt köp hos oss så smidigt och enkelt som möjligt. Du kan när som helst återskapa kundvagnen med alla varorna i eller låta bli. Du behöver således inte agera om du ej önskar fullfölja köpet. Du kan alltid välja att avskriva dig från mailutskick från referm.se.

5. Överföring av personuppgifter

Vi värnar om våra kunders personuppgifter och vi säljer inte dina personuppgifter vidare till någon annan. Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan i punkterna 5.1–5.3. Nordic Rebalance iakttar alltid hög säkerhet, sekretess och försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

5.1 Betallösningar

Vår samarbetspartner Klarna får tillgång till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter i samband med betalning av våra produkter. Klarna är personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter och du kan läsa mer om Klarnas personuppgiftsbehandling här.

5.2 Rättsliga skyldigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till myndigheter, till exempel till Polisen i samband med en brottsutredning. Vi kan även på samma grund komma att lämna information till e-Hälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och Omsorg.

5.3 Företagstransaktioner

Om hela eller delar av Nordic Rebalances verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

 

6. Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi har en rättslig grund, ett dokumenterat syfte för behandlingen eller en pågående kundrelation. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

6.1 Kunder

Om du köpt en vara av Nordic Rebalance sparas dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post samt betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med ditt köp så länge som krävs för att vi ska fullgöra avtalet med dig. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

6.2 Prenumerant av nyhetsbrev

Om du anmält dig som prenumerant på Nordic Rebalances nyhetsbrev så sparas dina personuppgifter (namn och e-post) till dess att du avregistrerar dig från att erhålla vårt nyhetsbrev.

6.3 Kommunikation

Om du har kontakt med Nordic Rebalance, t.ex. via e-post med kundtjänst, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten med dig.

6.4 Rättslig skyldighet

Nordic Rebalance sparar dina personuppgifter (kontaktuppgifter, köphistorik, betalningsuppgifter och dina kontakter med kundtjänst) så länge vi är skyldiga enligt tillämplig lag eller myndighetsbeslut. Exempelvis sparar vi räkenskapsinformation som kan innehålla personuppgifter enligt bokföringslagen i upp till sju år.

6.5 Direktmarknadsföring

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till två år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

7. Cookies

7.1 Var är en kaka (cookie)?

En kaka eller cookie är en liten datafil som lagras i din dator, surfplatta eller smartmobil. En kaka är inte ett program som kan innehålla skadlig programvara eller virus.

7.2 Hur webbplatsen använder kakor

Vissa kakor utför nödvändiga funktioner på webbplatsen. Kakor hjälper oss också förstå varför du besöker webbplatsen, så vi kontinuerligt kan optimera och målinrikta webbplatsen efter dina specifika behov och intressen. Kakor kommer t.ex. ihåg varor som lagts i en varukorg, om du har besökt webbplatsen tidigare, om du är inloggad och det språk och den valuta du föredrar att se på webbplatsen. Vi använder också kakor för att specifikt inrikta våra annonser mot dig på andra webbplatser. Oftast använder vi kakor som en del av vår tjänst för att visa dig innehåll som är så relevant för dig som möjligt.

Du kan se de specifika tjänster som lagrar kakor och varför de gör det under de olika kategorierna:

  1. Funktionella
  2. Statistiska
  3. Marketing

7.3 Hur länge lagras kakor?

Tiden som en kaka lagras i dina enheter och webbläsare varierar. En kakas livslängd beräknas utifrån ditt senaste besök på webbplatsen. När en kakas livslängd löper ut raderas den automatiskt. Alla våra kakors livslängd uppges i vår policy för kakor.

7.4 Hur du nekar eller tar bort kakor

Du kan när som helt neka alla kakor och/eller tredjepartskakor helt och hållet genom att ändra inställningarna i din webbläsare i din dator, surfplatta eller smartmobil. Var inställningarna finns beror på vilken webbläsare du använder. Du bör dock vara medveten om att om du nekar alla kakor och/eller tredjepartskakor kommer det finnas funktioner och tjänster som du inte kommer kunna använda på webbplatsen (eftersom de är beroende av kakor).

7.5 Hur gör jag för att ta bort kakor?

Det är lätt att radera kakor som du tidigare godkänt. Tillvägagångssättet beror på vilken webbläsare (Chrome, Firefox, Safari, etc.) och vilken enhet du använder (smartmobil, surfplatta, PC, Mac).
Ofta finns verktyg för borttagning under inställningar – Sekretess och säkerhet – men det kan variera mellan olika webbläsare. Ange vilken enhet/webbläsare du använder (klicka på den länk som stämmer):

7.6 Ändra ditt samtycke

Du kan ändra ditt samtycke genom att antingen radera kakor från din webbläsare eller ändra ditt ursprungliga val genom att klicka på ikonen längst nere i vänstra hörnet här på sidan.

OBS: Om du använder mer än en webbläsare måste du radera kakorna i alla.

7.7 Har du några frågor?

Ta gärna kontakt med oss om du har några kommentarer eller frågor gällande vår information och/eller behandling av personuppgifter.

Vår policy för kakor uppdateras en gång i månaden av Cookie Information. Om du har några frågor om vår policy för kakor är du välkommen att kontakta Cookie Information på deras webbplats

8. Så här skyddar vi dina personuppgifter

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos oss som behöver behandla dina personuppgifter har tillgång till dem. De leverantörer som vi delar personuppgifter med kommer endast att behandla dem för vår räkning och göra det i enlighet med våra instruktioner.

9. Du bestämmer över dina personuppgifter

Du har rätt att ta del av vilka av dina personuppgifter som finns hos Nordic Rebalance samt begära att få dessa rättade eller raderade. För att få tillgång till den informationen eller radera dina uppgifter måste din ansökan vara skriftlig och undertecknad av dig.

Vid en begäran om radering av personuppgifter kommer Nordic Rebalance att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer Nordic Rebalance även göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen. Uppgifterna eller bekräftelse av radering skickas utan onödigt dröjsmål till din folkbokföringsadress. Du kan alltid använda dig av den avanmälningslänk som finns i alla kampanjer, erbjudanden och nyhetsbrev vi skickar till dig. Du har även rätt att begära att Nordic Rebalance för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Vidare har du rätt att kräva att Nordic Rebalance begränsar sin behandling av dina personuppgifter i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för att skicka erbjudanden baserade på din köphistorik (direktmarknadsföring) och om du gör det kommer vi att upphöra med den behandlingen. Om du invänder mot att dina personuppgifter används eller utlämnas för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till vår webbplats eller tillhandahålla tjänster eller kundservice som vi erbjuder våra kunder och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter med största respekt. Om du ändå anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt så får du gärna höra av dig till oss. Du har också möjlighet att lämna in klagomål till Datainspektionen som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

10. Ändringar i integritetspolicyn

Nordic Rebalance förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga. Alla ändringar publiceras på vår webbplats. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi att, via e-post om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

11. Kontaktuppgifter

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår kundtjänst genom att skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till adresserna som anges nedan.

Nordic Rebalance AB
Adress: SmiLe, Medicon Village
223 81 Lund

E-post: info@nordicrebalance.com

Ladda ner: Nordic Rebalance integritetspolicy 2020

[check-email]